Διαβάστε άρθρα σχετικά με "εκλείψεις"

Οι δύο εκλείψεις του Μαρτίου από την Αλεξάνδρα Καρτά

Οι εκλείψεις είναι φαινόμενα που μας επηρεάζουν όλους γιατί, συνδέονται με σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις στον κοινωνικό και ψυχολογικό ιστό. Αν βέβαια γίνεται πολύ κοντά σε μία γενέθλια σημαντική πλανητική ...