Διαβάστε άρθρα σχετικά με "Μπέτυ Κάντρελ"

Η νέα Μις Αμερική είναι ελληνικής καταγωγής και λέγεται Μπέτυ Κάν...

Η πιο ωραία γυναίκα της Αμερικής είναι ελληνικής καταγωγής και λέγεται Μπέτυ Κάντρελ, δηλαδή, Βασιλική. Η Μπέτυ επικράτησε ανάμεσα σε πενήντα μία διαγωνιζόμενες και έμοιαζε να αδυνατεί να πιστέψει στη νίκη της. ...