Διαβάστε άρθρα σχετικά με "Νάσος Ζαρκαλής"

Εταιρική Ευθύνη για την κοινωνική ευημερία από τη WIND Ελλάς!

Μισό εκ. Ευρώ η συνεισφορά σε 43 κοινωνικούς φορείς για παιδιά! Έχοντας υιοθετήσει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η WIND υλοποιεί με συνέπεια την 15ετη στρατηγική της για Εταιρική Υπευθυνότητα ...