Διαβάστε άρθρα σχετικά με "παιδική ασθένεια"

Αιφνίδιο εξάνθημα

Τι προκαλεί το αιφνίδιο εξάνθημα; Οφείλεται στο ερπητοϊό 6.Ανήκει στην κατηγορία των ερπητοϊών. Ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο αίμα πασχόντων από AIDS το 1986. Πώς παρουσιάζεται το αιφνίδιο εξάνθημα ...