Διαβάστε άρθρα σχετικά με "στίξη"

Τα σημεία στίξης που χρησιμοποιούμε δηλώνουν τον χαρακτήρα μας;

Πολλοί μελετητές έχουν ανακαλύψει πως, πέρα από την λεκτική επικοινωνία και την γλώσσα του σώματος, ο τρόπος και η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούμε τα σημεία στίξης φανερώνουν στοιχεία της προσωπικότητάς μας. ...